KNIGA na GOSTI

So odli~en stereo kvalitet imate mo`nost da go sledite na{iot audio striming.
Streme`ot vo tehni~kiot oddel vo Ohrid24 e kontinuirano naso~en kon najnovite tehni~ki dostignuvawa. Na{eto Internet radio vo Makedonija be{e edno od prvite koe go primeni noviot audio striming format aacPlus, koj ovozmo`uva mnogu pove}e od ve}e zastareniot klasi~en MP3 prenos na zvuk. Audio signalot dodeka stigne do Vas, minuva niz pove}e procesi koi sami po sebe nalagaat tehni~ki besprekorna sorabotka i soodvetna koordinirana obrabotka. Zatoa postoi mo`nost za prekini vo emituvaweto na programata. Na{eto Internet radio svojata programska opredelba ja ima naso~eno kon prezentirawe na novitetite od muzi~kata scena vo Makedonija, no sekoga{ postoi prostor i za prezentirawe na numeri koi se sozdadeni od na{ite sonarodnici {irum svetot. Ne mo`e, a da ne se spomene i toa deka niz muzi~kata programa se emituvaat i kompozicii koi ostavile poseben beleg vo na{ata bogata muzi~ka tradicija koja ne mo`e od nikogo da bide nadminata. Ova radio se slu{a nasekade. Na{a primarna cel e muzikata na kvaliteten na~in da bide prezentirana do Vas. No i ne samo toa. Na{ata Internet programa se sostoi od 100% makedonska muzika. Ova e mo`nost i Vie da ja kreirate na{ata muzi~ka lista. So toa sekoga{ programata e u{te porazigrana. Otvorenosta na Ohrid24 ja po~uvstvuvaa mnogumina do sega, na{i verni slu{ateli od site krai{ta na svetot. Ambicii sekoga{ postojat. Bidete i ponatamu so nas

Va{ite vpe~atoci za programata, idei, mislewa, predlozi, komentari mo`ete da gi vnesete
vo na{ata Kniga na gosti

VI BLAGODARIME


Ova se vpe~atocite na posetitelite od prethodniot servis na Ohrid24
koi sekako vredno e da gi zabele`ime i voedno da Vi gi prezentirame